Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Wagemaker Marmer & Graniet. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels

 

1. Winacties worden uitgeschreven door Wagemaker Marmer & Graniet,  gevestigd te Middelharnis. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.

5. De looptijd van de actie is afhankelijk van de gehaalde likes. Verloting van het naambordje vindt plaats bij 500 en 750 Likes!

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

10. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

11. Wagemaker Marmer & Graniet kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

12. Deelnemers gaan bij het accepteren van de voorwaarden, automatisch akkoord met de inschrijving voor de nieuwsbrief van Wagemaker Marmer & Graniet.